Сұрақ

Жауап

1. Ауылды округтерде тұрғын үй құрылысы үшін жер телімдерін қалай алуға және кезектік номерін қайдан білуге болады?

 

І. Жеке тұрғын үй құрылысына бөлуге арналған алаңдардағы елді-мекендер шекараларының шегінде жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесі олардың бас жоспарларына, жоспарлау мен құрылыс салу жобаларына және аумақтың жер-шаруашылық орналастыру жобаларына сәйкес, ал тұрғындарының саны бес мың адамға дейiнгi елдi мекендерде – аталған елді мекенді дамыту және оған құрылыс салу схемасына (бас жоспардың жеңілдетілген нұсқасы) сәйкес беріледі.

Жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелері Қазақстан Республикасының азаматтарына 0,10 гектар мөлшерінде жеке меншікке тегін беріледі.

Жер Кодексінің 94-бабының 4-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, көрсетілген мақсат үшін жер учаскелерін екінші мәрте тегін беруге жол берілмейді.

Жер учаскесін жеке тұрғын үй құрылысы үшін жеке меншікке беру жер учаскелерін игергеннен кейін (жеке тұрғын үйді пайдалануға беру туралы актіге қол қойылғаннан кейін) жүргізіледі. Игеру кезеңінде жер учаскесі Қазақстан Республикасының азаматтарына және оралмандарға жер Кодексінің 92-бабына сәйкес игеру шарттары мен мерзімдері белгіленіп уақытша өтеулi пайдалануға (жалға) беріледі.

ІІ. Жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін алу үшін Қазақстан Республикасының азаматтары және оралмандар уақытша өтеулi пайдалану (жалдау) құқығында жер учаскесiн жеке тұрғын үй құрылысы үшін беру туралы ерікті нысандағы өтінішті (бұдан әрі – өтініш) сұралып отырған жер учаскесінің орналасқан жері бойынша береді. Мысалға: Ауыл шекарасы шегiнде – ауыл, ауылдық округтiң әкiмiнің атына жазылады.

Өтiнiште:

1) жер учаскесiн пайдаланудың мақсаты;

2) оның болжамды мөлшерi;

3) орналасқан жерi;

4) сұралатын пайдалану құқығы, жеке тұрғын үй құрылысы үшін бұрын мемлекет өтеусіз негізде берген басқа жер учаскесiнiң болуы (болмауы) көрсетiледi.

Өтiнiшті қабылдау кезiнде осы Қағидаларда көзделмеген басқа құжаттар мен мәлiметтердi талап етуге тыйым салынады.

Қазақстан Республикасының азаматтары өтiнiшке жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесiн, оралмандар – оралман куәлігінің көшірмесін қоса береді.

ІІІ. Өтініш үш жұмыс күні ішінде жер учаскесі орналасқан жердегі жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органға түседі. Жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органдар Жер Кодексінің 43-бабының 2-тармағына сәйкес құрылатын комиссияға (бұдан әрі – Комиссия) қорытынды шағару үшін, көрсетілген ұсынысты дайындағаннан кейін он бес күн ішінде береді.

Қорытынды дайындау кезінде Қазақстан Республикасының азаматтарында және оралмандарда жеке тұрғын үй құрылысы үшін мемлекет тарапынан құқық берілген жер учаскелерінің болуы немесе болмауы ескеріледі, олар туралы мәліметтерді жер қатынастары бөлімі комиссияға береді.

ІV. Егер комиссия бөліп берілетін алаңдардың болмауына байланысты сұралып отырған жер учаскесін пайдалану мүмкіндігінің болмауы туралы қорытынды шығарған жағдайда, өтініш арнайы есепке (кезекке) алынады.

Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін сұрау кезінде жер учаскесін бөліп беру үшін алаңдар болмаған жағдайда (Жер теліміне жерге орналастыру жобасы жасақталып, инженерлік жүйе ( электр жүйесі, газ,жол) жүргізілмеген жағдайда. Қазақстан Республикасы азаматтарының және оралмандардың өтініштерін жергілікті атқарушы органдар осы Қағидалардың 13-тармағында көзделген комиссия қорытындысының негізінде бес жұмыс күні ішінде арнайы есепке (кезекке) алады.

Комиссияның қорытындысы шыққаннан кейін Қазақстан Республикасы азаматтарының және оралмандардың өтініштері арнайы есепке (кезекке) қойылады және бөліп берілетін алаңдардың дайын болуына қарай жеке тұрғын үй құрылысы үшін пайдаланылатын бос аумақтар болған жағдайда қанағаттандырылады.

Жалпы тізімдегі кезектің нөмірін көрсете отырып, өтінішті арнайы есепке (кезекке) алғаны туралы хабарламаны өтініш берушіге жер учаскесі орналасқан жердегі жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органдар комиссия қорытындысы келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде береді (жолдайды).

Бөліп беруге арналған алаңдар болған кезде жалпы тізімдегі кезектілік сақтала отырып, өтініш берушіге алаңдар дайын болған күннен бастап бір ай ішінде өтініш беру қажеттілігі туралы хабарлама беріледі (жолданады).

Аудан бойынша жер учаскесін алуға арналған кезектілік тізімдері ашық болып табылады. Жер учаскесі орналасқан жердегі әкімшіліктер тоқсанына кемінде бір рет оларды арнайы ақпараттық стенділерде орналастыру және бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялау арқылы қамтамасыз етеді. Оған қоса оларды Ауданы әкімшілігінің ресми сайтында, ауданының жер қатынастары бөлімінің http://ozo.websoft.kz/ сайтында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

V. Егер бөліп берілетін алаңдар дайын болған жағдайда, комиссияның оң шешімінің бір данасын түскен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде тиісті жер қатынастары бөлімі өтініш берушіге жерге орналастыру жобасын дайындау үшін береді (жолдайды).

Жеке тұрғын үй құрылысы үшiн бөлiп беруге арналған алаңға жер учаскелерiн орналастырудың жерге орналастыру жобасы болған кезде әрбiр жер учаскесiне жерге орналастыру жобасын жасау талап етiлмейдi.

Кодекстің 44-бабының 3 және 6-тармақтарына сәйкес дайындалған және келісілген жер учаскесінің шекарасын қалыптастыру туралы жерге орналастыру жобасын тиісті жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органдар өтініш беруші тапсырған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде бекітеді.

Селолық округ жергілікті атқарушы органының (бұдан әрі – жергілікті атқарушы орган) уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығын беру туралы шешімі комиссияның оң қорытындысы негізінде тиісті жер қатынастары бөлімі бекіткен жерге орналастыру жобасы келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қабылданады.

Қазақстан Республикасының азаматына бұрын жеке тұрғын үй құрылысы үшін уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығында берілген жер учаскесіндегі салынып біткен жеке тұрғын үйді пайдалануға қабылдап алу актісі, осы жер учаскесін жеке меншікке беруге негіз болып табылады.

Оралманға бұрын жеке тұрғын үй құрылысы үшін уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығында берілген жер учаскесіндегі салынып біткен жеке тұрғын үйді пайдалануға қабылдап алу актісі, Қазақстан Республикасы азаматтығын алу және жеке басын куәландыратын құжатты алу осы жер учаскесін жеке меншікке беруге негіз болып табылады.

Бұрын уақытша өтеулi жер пайдалану (жалдау) құқығымен берілген жер учаскесін жеке меншікке алу үшін Қазақстан Республикасының азаматтары және Қазақстан Республикасының азаматтығын алған оралмандар жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскесін жеке меншік құқығында беру туралы өтінішті сұралып отырған жер учаскесі орналасқан жері бойынша осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген тиісті жергілікті атқарушы органға тапсырады. Осы тармақта көрсетілген өтінішке Қазақстан Республикасының азаматтары және оралмандар жеке куәліктің көшірмесін, жер учаскесіндегі салынып біткен жеке тұрғын үйді пайдалануға қабылдап алу актісін және жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын қоса береді.

Жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне жеке меншік құқығын беру туралы шешімі сәйкестендіру құжатын дайындауға және беруге негіз болып табылатын, cалынып біткен жеке тұрғын үйді пайдалануға қабылдап алу актісі келіп түскен күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде қабылданады.

2. Теректі ауданы бойынша тұрғын үйге мұқтаж азамат тізіміне тіркеуге тұру жөнінде

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі "Тұрғын үй қатынастары туралы" Заңының 74-бабының 2-тармағына сәйкес ауданның (облыстық маңызы бар қаланың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй берілуге мұқтаж адамдар есебінің дара (бөлек) тізімдерін жүргізеді:

Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары;

1-1) жетiм балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;

2) осы Заңның 68-бабының 1-1)5)7)11) тармақшаларында аталған халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтары;

3) мемлекеттiк қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдардың қызметкерлерi, әскери қызметшiлер, ғарышкерлікке кандидаттар, ғарышкерлер, арнаулы мемлекеттік орган қызметкерлеріне және мемлекеттiк сайланбалы қызмет атқаратын адамдар;

4) жалғыз тұрғын үйі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен авариялық жағдайда деп танылған азаматтар.

Аталған Заңның 68-бабында Халықтың әлеуметтiк жағынан осал топтарына жататын азаматтар санаты көрсетілген. 

Халықтың әлеуметтiк жағынан осал топтарына:

1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары;

1-1) Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген адамдар;

2) I және II топтағы мүгедектер (өздерi жасаған қылмыс салдарынан мүгедек болған адамдарды қоспағанда);

3) мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеушi отбасылары;

4) заңдарда белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн аурулар тiзiмiнде аталған кейбiр созылмалы аурулардың ауыр түрлерiмен ауыратын адамдар;

5) жасына қарай зейнет демалысына шыққан зейнеткерлер;

6) кәмелетке толғанға дейiн ата-аналарынан айырылған жиырма тоғыз жасқа толмаған жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар жатады. Мұндай адамдардың жасы әскери қызметке шақырылған кезде мерзiмдi әскери қызметтен өту мерзiмiне ұзартылады;

7) оралмандар;

8) экологиялық зiлзалалар, табиғи және техногендi сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан тұрғын үйiнен айырылған адамдар;

9) көп балалы отбасылар-(көп балалы отбасы - бiрге тұратын (уақытша басқа жақта жүргендердi қосқанда) кәмелетке толмаған төрт және одан да көп балалары бар отбасы);

10) мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттерiн, әскери қызметiн орындау кезiнде, адам өмiрiн құтқару кезiнде, құқық тәртiбiн қорғау кезiнде қаза тапқан адамдардың отбасылары;

11) толық емес отбасылар жатады.

68, 74 - баптағы санаттарға сәйкес болған жағдайда, тұрғын үйге мұқтаж ретінде тұрғын үй алу кезегіне тұруға құқылы.

  Теректі ауданы бойынша мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға ауданда тұрақты тіркелімі бар азаматтар кезекке тұра алады.

3. Жұмыс іздешілерді тіркеуге арналған талап етілетін құжаттар қандай?

 

Жұмыс іздеп жүрген, жұмысы және (немесе) табысы (кірісі) жоқ адам жұмысқа орналасуына жәрдемдесу үшін өтініш білдірген кезде, тұрғылықты жерi бойынша халықты жұмыспен қамту орталығында не "электрондық үкіметтің" веб-порталы арқылы мынадай құжаттардың:

1) жеке басын куәландыратын құжат;

2) еңбек қызметін растайтын құжат (бар болған кезде);

3) білімі, біліктілігі, арнайы білімінің немесе кәсіптік даярлығының болуы туралы құжат (бар болған кезде) негізінде жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркеледі.

4. Жұмыссыз адам ретінде?

 

Жұмыссыз адам ретінде:

1) он алты жасқа толмаған;

2) еңбек шарты бойынша жұмыс iстейтiн, оның ішінде жұмысты толық не толық емес жұмыс уақыты жағдайларында ақы үшiн орындайтын немесе табыс (кіріс) әкелетін өзге де ақы төленетiн жұмысы бар;

3) "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған;

4) жұмысы мен табысының (кірісінің) жоқтығы туралы көрінеу жалған мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ басқа да анық емес мәліметтер ұсынған адамдар тіркелмейді.

5. Жұмыссыздардың құқығы?

 

Жұмыссыздар:

1) халықты жұмыспен қамту орталығынан:

лайықты жұмыс іздестіру және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, оның ішінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шаралары жөніндегі көрсетілетін қызметті;

қызмет (кәсіп) түрін таңдау немесе өзгерту мақсатында консультациялық, ақпараттық көрсетілетін қызметтерді және әлеуметтік кәсіптік бағдарлау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді;

еңбек нарығының біртұтас ақпараттық базасында қамтылған өзі туралы мәліметтерді тегін алуға;

2) егер ол міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысы болып табылса, жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемдер алуға;

3) "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алуға;

4) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырылуға құқығы бар.

 

2017 жылдың 1 қаңтар - 31 желтоқсан  аралығында Теректі ауданы әкімінің аппаратына  1062 өтініш келіп түсті, соның ішінде:

заңды тұлғалардан - 99.

жеке тұлғалардан   -   963

2017 жылы  келіп түскен  1062  өтініштердің ішінде:

жазбаша түсінік берілгені  - 419 өтініш

қанағаттандырылғаны - 638

бас тартылғаны   - 0

жауапсыз қалған (мерзімі бар) - 5

 

Теректі ауданы әкімінің  аппаратына  келіп  түскен  арыздардың  сараптамасы  бойынша  туындаған  негізгі   мәселелер:

- жер  мәселесі бойынша – 804

- тіркеуге  отырғызу  мәселесі  бойынша – 27

- жұмыспен қамту және материалдық көмек көрсету мәселесі бойынша – 25

- тұрғын үй  мәселесі бойынша – 46

- білім мәселесі – 6

- халықтың тұрмысы  - 154

 

1. ҚР Президенті Әкімшілігінен - 1 арыз түсті.

 

2. Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппаратынан - 33 арыз, оның  ішінде жеке  тұлғалардан - 32,  заңды тұлғалардан   -  1.

 

Батыс Қазақстан облысы әкімі блогынан  - 1 арыз  түсті.

Теректі аудан  әкімінің блогына -  36 арыз түсті.

 

Теректі ауданы әкімі бекіткен кестеге сәйкес аудан әкімі, аудан әкімінің орынбасарларымен  2017 жылдың  12 ай  қорытындысы  бойынша   191  адам жеке   қабылдауда  болды.  Соның  ішінде:

Аудан әкімімен – 174 адам  қабылданды.

Аудан әкімі орынбасарларымен – 17 адам  қабылданды.

Балық аулау – облысымыздағы көпшіліктің ермегі, кәсібі. Балық аулау ісі шыдамдылықты, сақтықты және физикалық дайындықты да қажет ететінін ұмытпауымыз қажет. Әккі балықшылар балыққа жылдың қай мезгілі болсада да шыға береді.

Төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында, әсіресе қайықта отырып балық аулаған кезде сақ болу қажеттігін ескертеміз. Қайықта балық аулаудағы қауіпсіздік шарасы, ол ұқыптылық және тиянақтылық. Жүзу білмейтін адамдарға тіпті қайыққа отырмағаны да жөн.

Балыққа шығар алдында қайығыңды, ескекті мұқият тексеріп ал, егер үрлемелі қайық болса клапандарын қарап шық. Мұз жүру кезінде балыққа барғанда, қайыққа отырмағанның өзінде де құтқару жилетін өзіңмен алып шық. Жилеттің бағасы қымбат емес, ол сіздің өміріңізге араша болуы мүмкін. Көбікикемзат болмаған жағдайда, бұл өнімнің түп негізі етіп аузы тығыз жабылған бос 5-6 пластикалық тараны қолдануға болады.

Тағы бір жәйт, балыққа жалғыз бармаңыз, өзіңізге серік ала шығыңыз. Қауіпсіз балық аулау келесі қарапайым ережелерді сақтағанда жүзеге асады. Сіз балыққа шығарда жақын адамыңызға нақты қай жерге баратыныңызды айтуды ұмытпаңыз.

Сонымен қатар балыққа шығар алдында ауа райы болжамын анықтап алыңыз, себебі судың көтерілуіне ауа райының өзгерісі себеп болады.

Әрдайым ұялы телефоныңызды бірге алып жүріңіз, егер зардап шеккен адамды кездестірген болсаңыз, дереу хабарлап қажеттіне қарай көмек шақырыңыз. Қосымша көмек келгенше өзіңіз қолыңызда бар жабдықпен алғашқы көмек көрсетіңіз.

Қатты аяздар төтенше жағдайларға алып келуі ықтимал. Тұрғындарға көшеге шығу тек нақты қажет жағдайда ғана ұсынылады.

БҚО аумағында қыстың орта мезгілінде аяздың күшеюі ықтимал. Қатты аяз болып, желдің күшеюі салдарынан техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар (техногендік өрт оқиғасы, коммуналдық жүйедегі авариялар, көліктегі авариялар) орын алуы ықтимал. Сонымен қатарадамдар арасында үсік шалу оқиғалары да тіркеледі.

Ауа температурасы күрт төмендеген жағдайда төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында ТЖ департаментінің мамандары төмендегі кеңестерді ұсынады.

  • хабар түскен бойда туыстарыңызды, көршілеріңізді ақпараттандырыңыз, бұл жөнінде олар да өз таныстарына жеткізсін;
  • ауа райына байланысты мектептің оқу үрдісі туралы ақпарат жергілікті радио және телеарналар бойынша таратылады;
  • қатты аяз кезінде көшеге шығуды шектеңіз, сонымен қатар жеке көлікпен алыс жолға шықпаңыз;
  • үйден шықан кездің өзінде үсік шалмау үшін бар мүмкіндікті жасаңыз;
  • аязда қолғапсыз, жылы бас киімсіз жүрмеңіз. Қолғап ылғал тартпайтын, жел кірмейтін, іші жүн болғаны абзал. Табиғи материалдан жасалған қолғаптар ыңғайлы болғанымен, аяз кезінде қолды қажетінше жылыта алмайды. Салқын ауаға шығар алдында дененің ашық бөлігін арнайы креммен ысқылап алған жөн;
  • аяз күндері металдан, соның ішінде алтын, күмістен жасалған  бұйымдарды тақпаңыз (сырға, сақина және т.б.). Біріншіден, металл төменгі температураға дейін денеден бұрын суыйды, нәтижесінде металл теріге жабысып, денені ауыртады және салқын жарақат салады. Екіншіден, саусақтағы сақина қалыпты қан айналысын бұзады. Аязды күндері жалаң қолмен металды ұстамағаныңыз жөн;
  • есіңізде болсын, бұл уақытта қаладағы қоғамдық көліктердің қозғалысы күрделі жағдайда болады. Қала көшелерінде апаттық жағдайдың жиі қалыптасуы ықтимал;
  • егер сіздің көлігіңіз елді мекеннен алыс жерде немесе сізге таныс емес жолда от алмай қалған жағдайда байланыс желісі болса телефонмен көмек шақырыңыз немесе жол бойында өзге көлікті күтіңіз. Жақын маңда елді мекен көрінбесе, көлігіңізден жаяу алысқа шықпаңыз;
  • желден ықтаныңыз – желді күні үсік шалу ықтималдығы жоғарлайды;
  • тұрғын-үй коммуналдық қызметтері күрделі жағдайда жұмыстанады. Бұл кездерде газдың немесе электр, жылу желісі апаттық жағдайға байланысты ажыратылуы мүмкін. Бұл жағдайға да дайын болу қажет. Үйіңізде алдын ала қосымша жылыту құралын, майшам т.б. әзірлеп қойыңыз.

Қазіргі кезде ауа-райының салқындауына байланысты өзен- көлдердің,  басқа да су айдындарының   бетін қабыршақ мұз жаба бастады. Сол себептен  мұз тоқтау кезінде және қыс мезгілінде мұз үстіне  шыққан кезде аса сақ болған жөн. Күз және қыс мезгілінде судағы (мұздағы) қайғылы жағдайлардың алдын алу және оған душар болмау  үшін төмендегі қарапайым ережелердің қатаң сақталуы тиіс екендігін оқырмандардың есіне салғанды жөн көрдік:

- жұқа, әлі берік қатпаған мұздың үстіне шықпаңыздар;

- мұз үстіне топ болып жиналмаңыздар;

- мұз бетіндегі ойықтарға, жарықтар мен жыраларға жақындамаңыздар;

- тік жарлардан жұқа мұзға шанамен, шаңғымен сырғанамаңыздар;

- мұздан тиым салынған жерлерден өтпеңіздер;

- көру мүмкіншілігі жоқ кезде және қараңғыда мұзға шықпаңыздар;

- өткелден тыс жерлерден мотоцикл, автокөліктермен жүрмеңіздер.

Бақытжан САТЕРШИНОВ,

Дінтанушылар конгресінің төрағасы,

философия ғылымының докторы, профессор

Қазақ ойшылдарының діни дүниетанымы Құран-кәрім, Хадис-шәріп, Шариат секілді исламның қайнар көздерiден бастау алып, дәстүрлі ислам арнасында қалыптасты. Жалпы дәстүрлі ислам дегенде, Қазақстан жеріне ислам Хижаз бен Хорасан жерлерінде қатаң әһл әл-хадис мектебіне тән ортодоксалдық күйінде тарала қойған жоқ. Жергілікті  мұсылман жамағатының басым бөлігі діни ұстанымы мен көзқарастарында ақидада самарқандық матуридилік ілімді, фыкхта ханафилік мазхабты  басшылыққа алады. Құлшылық, ғибадаттарында ата-баба жолын ұстанатындықтан, оларды «дәстүрлі мұсылмандық сенімдегілер» деп атау әдетке айналған.

Омар ЖӘЛЕЛ,

Абайтанушы ғалым

Мұсылманның парызы қайсы? Міндеті не? Құлшылық пен тіршілік қайтсе қабысады? Бүгінгі күннің әрбір мұсылман баласына ой салатын әңгімені филология ғылымының кандидаты, профессор Омар Жәлел тарқатып берді. Назарларыңызға ұсынамыз. 

– Аға, жақында жарық көрген «Харекет» кітабыңыз оқырмандар арасында қызу талқылануда.  Осы кітабыңыз шыққаннан кейін өзіңізде қандай ой пайда болды? «Әттеген-ай» деген тұсыңыз болды ма?

– Жоқ. Ешқандай да өкініш болған жоқ. Себебі, бұл о баста еленіп-екшелген, талқылаулардан өткен диссертациялық жұмыс болатын. Шынымды айтсам, «Харекетті» дәл осылай қоғамдық пікір тудырады, оқырмандар тарапынан үлкен қызығушылық болады деп ойлаған жоқпын. Жазылғаннан кейін алты жылдай жатқан дүниемді шәкірттерімнің өтінішімен, айтуымен кітап қылып шығардым. Өкінетіндей бұл әдеби шығарма емес, ғылыми жұмыс. Бірақ, осы «Харекеттен» кейін осы кітапқа енбеген, Абайдың жаңа қырлары, жаңа ойлар келіп жүр.