р/с/

№ п/п

Елді мекеннің атауы/ Наименование населенного пункта

Ұсыныстар, сын-пікірлерге арналған жәшіктердің  орналасқан жері/

Местонахождение ящиков для предложений и замечаний

Жәшіктердің  саны/

Количество ящиков

1

Қоғалытүбек/ Когалытубек

Қоғалытүбек а., мектеп ғимаратында /

с.Когалытубек, здание школы

1

2

Құтсиық/ Кутсиык

Құтсиық а., ФАП ғимаратында /

с.Кутсиык, здание ФАП

1

3

Қызылжар/ Кызылжар

Қызылжар а., мектеп ғимаратында /

с.Кызылжар, здание школы 

1

4

Қарабас/ Карабас

Қарабас а., ауылдық клуб ғимаратында /

с.Карабас, здание сельского клуба 

1

5

Шағатай/ Шагатай

Шағатай а., мәдениет үйі ғимаратында /

с.Шагатай, здание дома культуры

1

6

Бозай/ Бозай

Бозай а., мектеп ғимаратында /

с.Бозай, здание школы 

1

7

Үлкен Еңбек/ Улкен Енбек

Үлкен Еңбек а., ауылдық клуб ғимараты /

с.Улкен Енбек, здание сельского клуба 

1

8

Табынбай

Табынбай а., тұрғын үй ғимараты /

с.Табынбай, здание жилого дома

1

9

Ақсоғым/ Аксогум

Ақсоғым а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Аксогум, здание аппарата акима сельского округа

1

10

Абай/ Абай

Абай а., мектеп ғимаратында /

с.Абай, здание школы

1

11

Санаторий Ақжайық,

Подхоз/

Санаторий Ақжайық,

Подхоз

Санаторий Ақжайық а., мектеп ғимаратында / с.Санаторий Акжаик, здание школы

1

12

Талпын/ Талпын

Талпын а., мектеп ғимаратында /

с.Талпын, здание школы 

1

13

Сүттігенді/ Суттигенди

Сүттігенді а., тұрғын үй ғимараты /

с.Суттигенди, здание жилого дома 

1

14

Ақжайық/ Акжаик

Ақжайық а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Акжаик, здание аппарата акима сельского округа

1

15

Шөптікөл/ Шоптиколь

Шөптікөл а., мектеп ғимаратында /

с.Шоптиколь, здание школы 

1

16

Қоныссай/ Коныссай

Қоныссай а., мектеп ғимаратында /

с.Коныссай, здание школы

1

17

Төңкеріс/ Тонкерис

Төңкеріс а., ауылдық клуб ғимаратында /

с.Тонкерис, здание сельского клуба

1

18

Долинное/ Долинное

Долинное а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Долинное, здание аппарата акима сельского округа

1

19

Ұзынкөл/ Узунколь

Ұзынкөл а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында/

 с.Узунколь, здание аппарата акима сельского округа

1

20

Социализм/ Социализм

Социализм а., мектеп ғимаратында /

с.Социализм, здание школы 

1

21

Бекей/ Бекей

Бекей а., медпункт /

с.Бекей, медпункт

1

22

Жаңа Өмір/ Новая Жизнь

Жаңа Өмір а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Новая Жизнь, здание аппарата акима сельского округа

1

23

Шалқар/ Шалкар

Шалқар а., мектеп ғимаратында /

с.Шалкар, здание школы 

1

24

Дуана/ Дуана

Дуана а., мектеп ғимаратында /

с.Дуана, здание школы 

1

25

Сарыөмір/ Сарыомир

Сарыөмір а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Сарыомир, здание аппарата акима сельского округа

1

26

Сатымшеген/ Сатымшеген

Сатымшеген а., мектеп ғимаратында /

с.Сатымшеген, здание школы 

1

27

Қандық/ Кандык

Қандық а., медпункт /

с.Кандык, медпункт

1

28

Ерсары/ Ерсары

Ерсары а., медпункт /

с.Ерсары, медпункт

1

29

Рыбцех/ Рыбцех

Рыбцех а., медпункт /

с.Рыбцех, медпункт

1

30

Аңқаты/ Анката

Аңқаты а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Анката, здание аппарата акима сельского округа

1

31

Приречное/ Приречное

Приречное а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Приречное, здание аппарата акима сельского округа

1

32

Алғабас/ Алгабас

Алғабас а., мектеп ғимаратында /

с.Алгабас, здание школы 

1

33

Сәрсенов/ Сарсеново

Сәрсенов а., медпункт /

с.Сарсеново, медпункт

1

34

Придорожный/ Придорожный

Придорожный а., медпункт /

с.Придорожный, медпункт

1

35

Богдановка/ Богдановка

Богдановка а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Богдановка, здание аппарата акима сельского округа

1

36

Новопавловка/ Новопавловка

Новопавловка а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Новопавловка, здание аппарата акима сельского округа

1

37

Әйтиев/ Айтиево

Әйтиев а., мектеп ғимаратында /

с.Айтиево, здание школы 

1

38

Магистральный/ Магистральный

Магистральный а., мектеп ғимаратында /

с.Магистральный, здание школы 

1

39

Пойма/ Пойма

Пойма а., ЖК «Диас» ғимаратында /

с.Пойма, здание ИП «Диас»

1

40

Ақсуат/ Аксуат

Ақсуат а., селолық клуб ғимаратында /

с.Аксуат, здание сельского клуба

1

41

Покатиловка/ Покатиловка

Покатиловка а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Покатиловка, здание аппарата акима сельского округа

1

42

Тоқпай/ Тукпай

Тоқпай  а., «Таир» дүкені ғимаратында /

с. Тукпай, здание магазина «Таир»

1

43

Барбастау/ Барбастау

Барбастау  а.,  медпункт /

с.Барбастау, медпункт

1

44

Юбилейный/ Юбилейный

Юбилейное а., мектеп ғимаратында /

с.Юбилейное, здание школы

1

45

Подстепное/ Подстепное

Подстепное а., ауылдық округ әкімі аппаратының  ғимаратында, Подстепное а., пошта ғимаратында /

с.Подстепное, здание аппарата акима сельского округа,

с.Подстепное, здание почты

2

46

Жайық/ Яик

Жайық а., мектеп ғимаратында /

с.Яик, здание школы 

1

47

Донецк/ Донецк

Донецк а., мектеп ғимаратында /

с.Донецк, здание школы 

1

48

Қабылтөбе/ Кабылтобе

Қабылтөбе а., медициналық пунк ғимараты /

с.Кабылтобе, здание медицинского пункта

1

49

Федоровка/ Федоровка

Федоровка а., аудан әкімдігі ғимаратында

Федоровка а., ауылдық округ әкімі аппаратының ғимаратында /

с.Федоровка, здание районного акимата,

с.Федоровка, здание аппарата акима сельского округа

2

 

Барлығы/ Всего

 

51